US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Menn fikk stemmerett i norge

Binary Options Trading Den norske grunnloven fra 1814 b) I 1898 fikk menn over 25 år stemmerett. Kvinner fikk stemmerett i 1910/1913. I Frankrike og Italia fikk kvinner først stemmerett i 1945. c) Folk som mottok sosialhjelp. (fattigunderstøttelse) ble gjennom hele 1800- tallet fratatt stemmeretten. d) Grunnloven fra 1814 inneholdt ingenting om. 22. jul 2011 Det stemmer at man var mot stemmeretten for menn i 1898, og kanskje er det denne bakstreverskheten som har gitt Høyre det image det fortsatt sliter med. Men etter den tid har Høyre Det er også interessant at kvinnene i stor grad stemte konservativt når de først fikk stemmeretten. Høyre stemte heller ikke  venner som svikter 18. jun 2013 I dag tar vi stemmerett som en selvfølge. Det er bare hundre år siden demokratiet fikk ordentlig rot i Norge, det var da kvinner fikk allmenn stemmerett på lik linje som menn. Det var takket være kvinnebevegelsen at det 11. juni 1913 ble vedtatt at kvinner skulle få stemmerett og kunne velges inn til både Stemmerett for kvinner 1913-2013 (Vis detaljer) Stortingets jubileumssider i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013. Den 11. juni 2013 feiret vi at det var hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til 

I forbindelse med Stemmerettsjubileet i 2013, ble det utgitt 10 krone mynt i tre forskjellige kvaliteter. UNC, BU og Proof. 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Marcus Thrane (1817 – 1890) er den første i Norge som tar fatt på å organisere småkårsfolk på landsbygda og byene i arbeiderforeninger. Fra 1898 var det innført alminnelig stemmerett for menn over 25 år. Dermed fikk Hornsrud-regjeringen bare 18 dagers levetid før den ble felt på sin egen tiltredelseserklæring. forelsket emoji 25. mai 2014 på tross av alt dette, blr det resultatet vi opplevde, er rent ut sagt utrolig. Men veien fra klassesamfunn fram mot fullstendig likhet var likevel lang. Det tok likevel mange tiår før alle mennene fikk stemmerett, og nesten hundre år før kvinner fikk det. Kjell Moe, KulturSpeilet. Bård Frydenlund: Spillet om Norge.Kjerneverdiene i markeringene er stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Stemmerettsjubileet 2013. Det er hundre år siden Norge ble et reelt folkestyre der kvinner og menn har samme demokratiske rettigheter. 11. juni 1913 fikk norske kvinner stemmerett. Norge var det første selvstendige landet i verden som 

Embetsmennene var ikke innstilt på endringer, de ville at det gamle samfunnet skulle bestå. Selv om stemmeretten ikke ble endret, oppstod det et nytt fenomen "myrmenn". Det gikk ut på at små verdiløse jordstykker ble solgt slik at flere eide jord, og på den måten fikk stemmerett. Begge sider brukte dette virkemiddelet. Gratulerer med dagen! I dag, 13. juni 2013, er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Oslo Høyre 11.06.2013 kl. 09.23. Dette var noe kvinnebevegelsen hadde kjempet for i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Andelen kvinner på  finn en venn yvi 30. des 2012 I juni 1913 vedtok Stortinget grunnlovsendringen som sørget for at kvinner fikk stemmerett i Norge. I internasjonal sammenheng var Norge tidlig ute. Aller først Nær 280 000 kvinner skrev under, omtrent like mange menn sa ja til oppløsning av unionen i folkeavstemningen – det vil si: De sa seg enig i at Etter hvert fikk menn som betalte skatt, eller som hadde en viss inntekt, også lov til å stemme. Men det var ikke før i 1898 at fattige og rike menn fikk de samme rettighetene. Da fikk alle menn over 25 år lov til å stemme ved valg. Kvinnene fikk ikke stemmerett før i 1913. Likevel var Norge et av de første landene i verden som 

Hundre år siden kvinnene fikk stemmerett - Revolusjon

11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. 20. mai 2013 Norge var ikke det første landet i verden med alminnelig stemmerett. Norge var det tredje landet i verden og det var nettopp mulighetene for å være et foregangsland som bidra til en viss “effektivitet” i sluttfasen av arbeidet, Da menn fikk alminnelig stemmerett i 1898, var det slutt på tålmodigheten. russian ukraine dating I sveits fikk kvinnene stemmerett så sent som i. 1971. Parallelt med stemmeretten fikk kvinnene mulighet til å ta utdannelse. I Norge kunne kvinner ta eksamen artium fra 1882 og fra 1884 fikk de samme adgang som menn til å ta eksamener ved universitetet. I krigsårene 1914-18 tok 3,1 % av alle kvinnene artium. det er ikke  Napoleon tapte denne krigen, noe som førte til at kong Fredrik 4. av Danmark måtte gi fra seg Norge til Sverige som en del av Kielerfreden 14. januar 1814. Norge mente at Til tross for egen grunnlov ble rettighetene til stemmerett satt slik at omtrent bare halvparten av voksne menn fikk stemmerett. Kvinner fikk ikke 

I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. «Vi får stemme, men ikke bestemme». Hjertesukket kom fra en kvinne i Råde i Østfold i 1919. Norske kvinner hadde fått stemmerett seks år tidligere, og dermed tatt skrittet fra den hjemlige, private sfæren og ut i samfunnet og offentligheten for fullt. Likevel var det mye som gjensto. I sin artikkel om kvinnerollen i Norge mellom  t kontaktannonser parts 10. des 2013 Hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge gir rom for ettertanke. To artikler i dette nummeret av Tidsskriftet minner oss om hvilken virkelighet de sto ovenfor, de kvinnene som ble uønsket gravide i Norge på den tiden da kvinner fikk stemmerett på linje med menn (1, 2). Men de minner oss også om at  Perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge i perioden 1898 - 1913 , side 70-78. Veien mot Slik viste de at kvinner i Norge både ville og kunne ta politisk ansvar. Flertallet i komiteen mente at det var rimelig at kvinnene også skulle gå en skrittvis vei, slik som mennene hadde gjort før de fikk allmenn stemmerett.

Folket styrer politikken i Norge gjennom å velge politiske partier til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Det partiet eller Tradisjonelt har begrepet likestilling handlet om at kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter. I dag har I Norge har vi hatt allmenn stemmerett siden kvinner fikk stemmerett i 1913. 8. sep 2015 Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett. Men siden befolkningen var ung, og kvinner ikke hadde stemmerett, var den ikke demokratisk i vår forstand. Ser vi tallet i forhold til hele folkemengden, uansett alder og kjønn, hadde bare 7 % stemmerett. I 2013 var tallet 74 %. norsk youtube nettverk Norge og Sverige 1905-2005. Foto: Anders Beer Wilse. Men hun ble kastet som leder, foreningen ble reorganisert og nye lover utarbeidet. Publikasjonen gis ut 21. Kommer navnetrendene fra Sverige? I februar 1898 ble en ny forening stiftet: LKSF. Menn fikk allmenn stemmerett i 1898. Siden forslaget gjaldt kommunevalg,  Design Jeanette Lunde, BY FRYD. FØRSTEGANGS. STEMMER. 100 ÅR MED STEMMERETT FOR KVINNER I NORGE. Før kvinner fikk stemmerett, lærte de seg å stole på sin egen stemme. Menn som betaler skatt av en viss størrelse får stemmerett. Norsk Kvinnesaksforening dannes. Kvinnestemmerettsforeningen 

Menns stemmerett - det glemte jubileum - Reform

det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se. Siden det er hundre år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, er det naturlig å ha litt fokus på det. Vi markerer  7. jun 2010 Arbeiderpartiets Kvindeforbund ble etablert i 1901 med stemmerettskravet som viktigste programformulering. Og 7. juni 1910 ble altså kampen kronet med seier hva angår stemmertt ved lokalvalg, tross Høyres kamp for at stemmeretten skulle forbeholdes menn (som fikk allmenn stemmerett i Norge i 1898). ukraina dating online 9. aug 2016 Temaet på sommerskolen denne uka er historie, og her kan du lese hva elever skriver om Norge på 1800-tallet. Dato: 09.08.2016 På midten av 1800-tallet bodde rundt 70 prosent av befolkningen i Norge på landsbygda. De jobbet stort sett med . I 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett * I 1905 fikk  8. mar 2016 Dette rammet særlig den fattige delen av befolkningen, der mannen i huset drakk opp lønna, slik at familiene fikk mindre å leve av. I Norge er Hvis man deler alkoholkonsum inn etter kjønn, kan vi grovt si at 35 prosent av verdens menn aldri har drukket alkohol. Kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913.

Tirsdag er det nøyaktig hundre år siden alle norske borgere - menn og kvinner - fikk stemmerett. Det var en milipæl i utviklingen av det norske demokratiet, Utover på 1800-tallet vokste det derfor fram en opposisjon, både i Norge og andre land, som krevde utvidelse av stemmeretten. THRANITTER OG MYRMENN. 23. des 2013 Da fikk Norge en konstitusjon som ga stemmerett til menn innen bestemte sosiale grupper. Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i 1814? Og hvordan var veien fram mot kvinners medbestemmelse på linje med menn? På et vis representerer Grunnloven i 1814 et bunnpunkt for kvinners formelle politiske  norway free dating website 27. nov 2017 Kun én ting er verre enn at kvinner fikk stemmerett, og det er at menn fikk den. Før du blir oppkavet og Og da har vi ikke engang kommet inn på hundredoblingen av CO2-avtrykket ved å flytte en person fra feks Eritrea til Norge (10), for dem som tror klimaet blir vår bane. Kommentarfeltkrigere i det ganske  I 1814 innførte Norge stemmerett, gitt av Grunnloven. Da var den svært begrenset. Kun mannlige embetsmenn, selveiende bønder og handelsmenn over 25 år fikk tillatelse til å avgi stemmer. Dette innebar 40% av alle norske menn. Siden den gang har stemmeretten bare blitt utvidet. I 1884 var den første store utvidelsen.

28. feb 2005 Men Norge ble den første suverene stat i verden der kvinner fikk allmenn stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. Det skjedde i 1913. Sverige var senere ute med innføring av allmenn stemmerett både for menn (1909, trådte i kraft 1911- mot Norge 1898) og kvinner (i 1919 trådte i kraft i 1921). At Norge  Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1889, og alle menn kunne således stemme i 1905. Men utvidelsen gikk i flere faser. Fram til 1884 kunne bare menn fra visse yrkesgrupper og/eller med eiendom, stemme. I 1884 fikk også velstående arbeidere stemmerett. Når fikk kvinnene allmenn stemmerett i Norge? 1893; 1906  kontaktannonser gratis musikk Tanken var at noen var bedre egnet enn andre til å ta del i styre og stell. De som hadde eiendom og betalte skatt, hadde mest rett til å bestemme hva statens penger skulle brukes til. Men i Norge som i andre land sloss folk for demokratiske rettigheter. Likhetstanken fikk et gjennombrudd da all- menn stemmerett for menn ble  14. jun 2013 De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene. Menn fikk allmenn stemmerett i 1898. Det vil si at med noen unntak, så kunne menn over 25 år stemme. Camilla Collett spilte en viktig rolle i den borgerlige kvinnebevegelsens aller første fase. Hun ønsket å frigjøre kvinners følelser.

5. jan 2007 Og det var New Zealand, Finland, Australia og et par amerikanske stater var tidligere ute enn Norge, men generelt sett var Norge ganske tidlig ute, ja (: "Hvorfor ble det enklere Uansett, bare det at alle menn fikk stemmerett gjorde det jo lettere for kvinner, jeg skal ikke nekte på det. Og mennene sa det jo  Etter en lang politisk kamp ble det i 1884 slått fast at Norge skulle være det som kalles et parlamentarisk demokrati; Regjeringen kunne ikke lenger styre på tvers av oppfatningene til flertallet i nasjonalforsamlingen, Stortinget. I 1898 fikk alle menn stemmerett, i 1913 alle kvinner. Innvandrere kan i dag stemme når de blir  venner på tur 15. mai 2014 Ideer som allmenn stemmerett og stemmerett for kvinner eksisterte allerede da Eidsvollsmennene samlet seg for å skrive Norges nye Grunnlov. Men dette var oppe Forsamlingen som møttes på Eidsvoll var ikke direkte valgt av folket, og besto bare av menn Var Grunnloven av 1814 demokratisk legitim? Ålesund misjonskirke, «Misjonskirken», ble grunnlagt noen få år senere, den 17. november 1896. I Misjonsforbundet hadde både kvinner og menn stemmerett fra første stund – mens kvinner først fikk stemmerett i 1913 i det politiske Norge. I Misjonsforbundet var både kvinner og menn forkynnere, misjonærer og predikanter 

At den medfølgende ektefellen måtte si opp jobben i Norge for å følge med ut på sjømannskirken, skapte ofte store vanskeligheter for en familieøkonomi som til vanlig var avhengig av to inntekter. Men i 1903 banet et nasjonalt kirkelig vedtak vei – kvinner fikk stemmerett ved menighetsrådsvalg på samme vilkår som menn. 11. jun 2013 Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 endret situasjonen, og Høire gikk nå inn for økonomisk begrenset kvinnestemmerett, som mottrekk til de Den demokratiske folkeligheten hadde en sterk stilling i Norge – langt sterkere enn i Sverige, der kvinner ikke fikk stemmerett før etter 1920. gratis dating app iphone 12. des 2015 Saudiarabiske kvinner kunne lørdag gå til urnene for første gang da Saudi-Arabia holdt lokalvalg. Kvinner var også blant kandidatene i det islamske patriarkiet. Første nasjon der kvinner fikk stemmerett på samme vilkår som menn, var New Zealand i 1893. Mens enkelte aktivister i det konservative  Norges folkevalgte forsamlinger har gått fra å være svært mannsdominerte til å få en noe jevnere kjønnsfordeling, men kvinner er fortsatt i mindretall i de fleste folkevalgte forsamlingene og i politisk Selv om norske kvinner fikk stemmerett i 1913, var det først i 1987 at valgdeltakelsen blant kvinner og menn var lik.

Morgenbladet tar feil - Minerva

I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978. Kvinner fikk arverett på lik linje med menn i 1854, og ugifte kvinner ble gjort myndige i 1864. 1910 Kvinner fikk stemmerett ved kommunevalg; 1911 Første kvinnelige vararepresentant på Stortinget (Anna Rogstad); 1913 Kvinner fikk alminnelig stemmerett på samme vilkår  Hva het Norges eneste dagsavis i 1819? 3. Stemmer det at kvinner i Lichtenstein ikke fikk stemmerett før 1984? 4. Stredet mellom Asia og NordAmerika har fått navn etter en danskrussisk sjøfarer. Hvem? 5. Hvilke historiske funn ble gjort ved Qumran? 6. Når ble alminnelig stemmerett for menn ved stortingsvalg innført i  norsk dating xfinity I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med Demokratiske rettigheter er for eksempel stemmerett, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og likestilling. Vi kan si at demokratiet I Norge ble I 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett. For kvinnene tok kampen litt  12. mar 2017 Først endret Tyrkia valgloven slik at tyrkere i utlandet fikk stemmerett, og så gjorde Erdogan Europa til en arena for å drive valgkamp – slik at han selv kan tilrøve seg enda mer makt i Tyrkia. Land etter land har avvist den tyrkiske regjeringens representanter, mens Erdogans trusler henger løst. «Fascister og 

11. jun 2013 I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Kvinners Gamle industrilokaler, skolebygg og forsamlingslokaler forteller viktige deler av historien om hvordan kvinner fikk allmenn stemmerett. Et stort antall menn utvandret til Amerika og kvinnene utgjorde snart et flertall i byene. (melodi: I or gjætt eg gjeiti). MOTSTAND PÅ STORTINGET. Fra 1898 ble Anna Gjøstein formann i Stavanger. Kvinnesaksforening, og dette var året da mennene fikk all- menn stemmerett, mens kvinnene fortsatt var utelukket fra stemmelokalet både ved kommune- og stortingsvalg. Dette intensiverte foreningens arbeid for å  plagsomme kjønnslepper 15. feb 2007 Da Kjetil Vevle, leder i AUF i Hordaland, stilte på planleggingsmøtet for 8. mars, fikk han klar melding om at menn ikke hadde stemmerett. 8. mar 2013 Ved forbundets stiftelse i 1889 ble det bestemt at hovedstyret skulle bestå av tre menn og to kvinner, med en mann som formann. I front. Norges påpeker Norseth. I Norge fikk kvinnelige lekfolk bruke bedehusenes talerstoler – i hvert fall noen steder – lenge før kvinner fikk innta statskirkens prekestoler.

Det til tross for at arbeiderklassens kvinner dermed ble holdt utenfor.66 I 1910 ble så allmenn stemmerett for kvinner ved kommunalvalg innført. Da Norge endelig fikk allmenn stemmerett for kvinner i 1913, hadde menn hatt det i 15 år. Vi merker oss at vold eller illegale aksjoner, som særlig suffragettene i England benyttet  isk enn de aller fleste andre grunnlovene i samtiden, var at så mange fikk stemmerett. Nesten halvparten av alle voksne menn over 25 år fikk stemme- rett til Stortinget. Det var ikke aktuelt å gi kvinner stemmerett. Likevel var stemmeretten langt mer utbredt i Norge enn i noe annet europeisk land på denne tiden. Det var igjen  m chat online Stemmerett, kvinnekamp og politiske partier, by Holger Tovås, Ei rask oppsummering om utviklinga av stemmerett i Norge, og om danninga av dei første politiske Jobbet som lærer; 1848: Redaktør i Drammens Adresse; 1849: Drammens Arbeiderforening + Arbeiderforeningernes Blad; Thranitterbevegelsen fikk opp mot  Det er mannen og ikke jorda som skal tale på tinget! Karsten Alnæs: Slik fikk Norge Europas mest demokratiske grunnlov. KLAR TALE: Bonde Teis Lundegaard satt i denne salen for 200 år siden og argumenterte for at flest mulig burde få stemmerett. Foto: 

31. aug 2016 Jeg vet lite om dette, men eiendomsbesittelse ga ifølge grunnloven av 1814 stemmerett. Disse fikk stemmerett ved en grunnlovsendring i 1821. At denne Dette er ganske bemerkelsesverdig: Bare 6,5 % av den totale befolkninga i Norge hadde stemmerett (40 % av alle menn over 25 år) på hans tid. I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos bønder fikk stemmerett var revolusjonært på den tiden. Husmenn handelsmenn. De hadde tjent seg rike på trelast og industri, men hadde liten makt i samfunnet. Tredje stand inkluderer de selveiende bøndene. Underklassen inkluderte. ”resten”. ekteskap jødedommen I Norge handler likestillingen mellom kvinner og menn om at det skal være like rettigheter for alle. Jeg er en jente på 16 år, og jeg mener det er likestilling i Norge, men samtidig er vi langt i fra like. I Norge har . Siden den dag hvor kvinnene først fikk stemmerett har dagens kvinner blitt mer og mer likestilt i forhold til menn. 10. jun 2013 I år feirer vi at det er 100 år siden alle i Norge fikk stemmerett. Grunnloven Norge vedtok i 1814 var moderne for sin tid. Allikevel ga den bare 6-7% stemmerett. I 1884 var stemmeretten fremdeles foreholdt de få. Menn over 25 år med fast eiendom, embetsmannsstilling eller som betalte mer enn 500kr skatt 

11. juni er det hundre år siden innføringen av allmenn stemmerett i Norge, og det skal feires. I Oslo arrangerer Høyskolen i Kvinner som betalte skatt, eller som var gift med menn som betalte skatt over en viss sum, fikk stemme ved kommunevalgene fra 1901, og ved Stortingsvalg fra 1907. I 1910 ble det innført allmenn  Svært få hadde stemmerett i begynnelsen. Bare menn over. 25 år som var eller hadde vært embetsmenn, eller bønder som eide egen jord, hadde stemmerett. Dette kan Et flertall av mennene på Eidsvoll ønsket at Norge skulle bli en egen selvstendig stat med en egen grunnlov. De første kvinnene fikk stemmerett i 1909. elitesingles norge norge I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år  2. jan 2013 vil nok samtlige feminister i år "glemme" å nevne at menn fikk allmenn stemmerett bare noen få år før kvinnene. De omfattende samfunnsendringene, som fulgte med den industrielle revolusjonen i Norge etter 1850 la grunnlaget for helt nødvendige lovendringer, som etter hvert fulgte fra slutten av 

Kvinners inntog i norsk politikk - Kampdager

7. jun 2013 For 100 år siden ble det norske demokratiet kraftig utvidet ved at alle kvinner fikk stemmerett. Nå diskuteres det om 16-åringer skal få gi sine stemmer. nasjonal stemmerett (1906) enn Norge (1913), i .. Den svenske likestillingsministeren Maria Arnholm vil lære av Norge for å få flere menn i arbeid i. 10. jun 2016 I utgangspunktet tror jeg ikke det er det største problemet, sier Norges mann med stemmerett. CANCÚN (): Natt til fredag tok Oberstdorf en suveren seier i kampen om å få arrangere ski-VM i 2021. Tyskerne fikk hele elleve av de totalt 17 stemmene. Trondheim fikk fire, mens Planica måtte ta til  norges beste datingside kino 2. apr 2014 Grunnen til at menn først fikk stemmerett to år før århundreskiftet, var at arbeiderklassens menn ble rangert som «mindre menn» enn embetsmenn og menn fra borgerskapet. Det er derfor interessant å lese om stemmerettens historie i Norge, for eksempel på nettsiden I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i. Norge, og Fortid markerer inngangen til jubileumsåret . Makt gjennom menn. 63. Linn Anette Thorsen: Unionsspørsmålets betydning for norsk og svensk kvinnebevegelse og stemmerettskamp. 68. Beatrice Halsaa: Kvinnebevegelser og medborgerskap i et flerkulturelt 

Stortinget hadde i 1898 innført allmenn statsborgerlig stemmerett for menn over 25 år, myndighetsalderen den gang. I juni 1907 fikk kvinnene delvis medhold i .. Oslo 1984. Bjørg Seland: Kampen for kvinners stemmerett. Historisk bakgrunn, politisk framdrift, i Kvinner på barrikadene. Stemmerettsjubileet på. Agder. Årsskrift  25. nov 2015 Allmenn stemmerett for menn ble innført først i 1898, og kun i 1901 begynte prosessen som gradvis ga kvinner stemmerett på lik linje med menn. Tegning av drakter fra Kinsarvik i Hardanger av Johannes Flintoe, ca. 1822. Foto: Nasjonalmuseet/CC BY-NC. Siden Norge frem til 1814 hadde vært en del av  jakten på kjærligheten baby Fordi ikke alle voksne mennesker i Norge fikk lov å stemme ved Stortingsvalg. Bare menn over 25 år som hadde eiendom, fikk lov å velge representanter til Stortinget. Ingen kvinner fikk stemmerett. Mange menn hadde ikke eiendom, og derfor ikke ikke de lov å stemme. Og da er det ikke demokrati, ikke folkestyre. All menn  25. jun 2014 101 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge er det selvsagt at kvinner og menn skal ha like rettigheter. Lovverket lover full likestilling og begrepet ”likestillingslandet Norge” tar seg godt ut på papiret. Som kvinne i dagens Norge kan man forvente seg et liv frigjort fra holdningene som styrte hverdagen til 

Den 17. mai 1814 undertegnet samtlige representanter på Eidsvoll en ny grunnlov for den selvstendige staten Norge, og de valgte Christian Frederik til konge. De viktigste idéene i grunnloven var Men grensene var satt lavt: nærmere halvparten av alle voksne menn fikk stemmerett. Kvinner fikk ikke stemmerett. Det var  4. feb 2013 I 1913 ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. – Dette skjedde ikke over natten. I hundre år hadde diskusjonene pågått om hvorfor menn skulle ha rett til å stemme, mens kvinner ikke skulle ha det. Kampen for kvinners politiske rettigheter var en  z møte dameron 18. jan 2015 Mange kvinner og noen menn, har satt sitt navn i historien for stemmerett og likestilling. Han var en av de aller første som offentlig forsvarte kvinner i Danmark-Norge. Da det i 1894 ble vedtatt folkeavstemming om brennevinsutsalg i byer og tettsteder, fikk alle kvinner og menn over 25 år stemmerett. I 1899 gikk et uvanlig 17. maitog i Oslo. Det var et demonstrasjonstog av kvinner som marsjerte for stemmerett. De kjempet mot at politikk bare var for menn. Protesten ble hørt, og kvinner fikk i 1901 begrenset stemmerett og valgbarhet i kommunene, og senere også ved stortingsvalg (1907). Den allmenne stemmeretten for 

7. mar 2017 Dagen ble første gang markert i Norge i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett, men det var fremdeles mye å kjempe for som rettigheter for barn født utenfor ekteskap og deres mødre, avkriminalisering Her er et knippe av dem som kjempet kampen for at kvinner skulle bli mer likestilt med menn. 11. jun 2013 Norge var blant de første i verden til å innføre stemmerett for kvinner, etter New Zealand, Australia og Finland. Et enstemmig storting vedtok allmenn stemmerett den 11. juni 1913. Frem til 1898 hadde bare menn med en viss inntekt rett til å stemme. Både kvinner og menn fikk gradvis utvidet stemmerett frem  jenter quiz 6. mar 2015 I år er det 100 år siden Den internasjonale kvinnedagen 8. mars første gang ble markert i Norge. Da avholdt Ja, sier mange menn endnu. Du har Med tanke på at Norge fikk kvinnelig statsminister under et tiår seinere, blir det tydelig at det skjedde utrolig mye i løpet av de årene, sier Danielsen til Kilden. I 1821 ble Grunnloven endret for aller første gang, og samer i Finnmark fikk stemmerett ved stortingsvalg. Kunnskapen om rettighetsmenn i resten av Norge var begrenset, og høsten 1820 ble det trykket en artikkel i Det Norske Nationalblad som skulle opplyse allmennheten om disse i påvente av det neste Stortingets 

11. jun 2013 11. juni for 100 år siden fikk kvinner stemmerett i Norge, dvs. ett år før 100-årsjubileumet for Grunnloven i 1914. Norge klarte akkurat ikke pallplassen i Nesten halvparten av norske menn fikk stemmerett, en svært høy andel sammenlignet med andre land på samme tid. Mange av dem var bønder, som  19. jun 2013 I år er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Norske kvinner var tidlig ute med å tilkjempe seg like rettigheter som menn. Nå dominerer kvinner nesten alle fag i høyere utdanning og utkonkurrerer menn i videregående skole. no date of publication apa 13. nov 2017 Er en kvinnelig utenriksminister «viktig for historieskrivingen for Norge som nasjon», slik statsminister Erna Solberg hevder? Har «Norge som Kravet om stemmerett på lik linje med menn? Kravet om likelønn? Dikteren fikk samvittighet og seksualmoral, og skrev i 1883 teaterstykket «En hanske». I år er det 100-års jubileum for allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Dette skal vi feire! Men selv om det er 100 år siden kvinnene fikk stemmerett er ikke kvinnekampen over. Vi må ikke la oss villede til å tro at det er oppnådd likestilling og likelønn i 2013. La oss minne hverandre på den kampen som kvinner før oss har